Tuesday, February 10, 2009

ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿ

(ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಾಗಳು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.)

ನಾನಂದು ಅಂದೆ ನನಗೆ, ನೀ ಬೇಡವೆಂದು.
ನಾನಿಂದು ಎನುವೆ ನನಗೆ, ನೀ ಸಾಕೆಂದು.

ಕುಳಿತಿಹೆನು ನಾನು, ಆ ದಿನವ ನೆನೆದು.
ಕೊಳೆಯುತಿಹದು ಮನಸು, ಆ ಘಳಿಗೆ ನೆನೆದು.
ತಿಳಿಯುತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಾಗೇಕೆ ಅಂದೆನೆಂದು .
ಬಯಸುತಿರುವೆ ನಾನು, ನೀನದನ ಮರೆಯುವೆ ಎಂದು.ಮರೆತಿಹೆನು ಬಾಳುವುದು, ನಾನಿಂದು ಕುಂದು.
ಆದರೆ ಮರೆಯಲಾರನು ನಿನ್ನ, ನಾನೆಂದು.
ಶಿಲೆಯಾಗಿಹೆನು, ನಾನಿಂದು ಬೆಂದು.
ನೀ ನಗಬೇಡ ಇಂದು, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು.

ನೀನಾಗಿಹುವೆ ನನ ಬಾಳಿನ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು.
ಆದರೆ ಮರೆಯಾಗಿಹುದು, ನನ ಮನಸು ಇಂದು.
ನೀನಿಂದು ಬಾ, ನನ ಮನವ ತಂದು.
ನೀ ತಿರುಗಿಸದನ, ನನಗಿಂದು ಹಿಂದು.ನಿನಗಾಗಿ ಸಾಯಲು ನಾನೆಂದೂ ಮುಂದು.
ಆದರೆ ನಿನಗಾಗಿ ಬದಕಲು ನಾ ಬಯಸುವೆನು ಇಂದು.
ನಾನಂದು ಅಂದೆ ನೀ ಬೇಡವೆಂದು,
ನಾನಿಂದು ಎನುವೆ ನನಗೆ ನೀ ಸಾಕೆಂದು , ನಾವಿನ್ನು ಬಾಳೋಣ ಜೊತೆಗೆಂದು ಮುಂದು.

5 comments:

Rajani said...
This comment has been removed by the author.
Rajani said...
This comment has been removed by the author.
Rajani said...

u write well!! who/what is the inspiration behind this? :)

gokul said...

@ Rajani

The ispiration is same girl as that for the previous article. And that is my dream Girl(Beladingala baale). Ha ha ha...

Anand said...

good one maga...nanindu heluve idu ninna hridayada maathendu...